Zgłupiał, skretyniał, zokrutniał

© Historia bez tajemnic - All Rights Reserved